Dialogue Distillation: Open-Domain Dialogue Augmentation Using Unpaired Data

Rongsheng Zhang | Yinhe Zheng | Jianzhi Shao | Xiaoxi Mao | Yadong Xi | Minlie Huang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |