Counterfactual Off-Policy Training for Neural Dialogue Generation

Qingfu Zhu | Wei-Nan Zhang | Ting Liu | William Yang Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |