Scene Restoring for Narrative Machine Reading Comprehension

Zhixing Tian | Yuanzhe Zhang | Kang Liu | Jun Zhao | Yantao Jia | Zhicheng Sheng |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |