Wasserstein Distance Regularized Sequence Representation for Text Matching in Asymmetrical Domains

Weijie Yu | Chen Xu | Jun Xu | Liang Pang | Xiaopeng Gao | Xiaozhao Wang | Ji-Rong Wen |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |