Improving AMR Parsing with Sequence-to-Sequence Pre-training

Dongqin Xu | Junhui Li | Muhua Zhu | Min Zhang | Guodong Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |