Uncertainty-Aware Label Refinement for Sequence Labeling

Tao Gui | Jiacheng Ye | Qi Zhang | Zhengyan Li | Zichu Fei | Yeyun Gong | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |