Learning Adaptive Segmentation Policy for Simultaneous Translation

Ruiqing Zhang | Chuanqiang Zhang | Zhongjun He | Hua Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |