Event Extraction as Machine Reading Comprehension

Jian Liu | Yubo Chen | Kang Liu | Wei Bi | Xiaojiang Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |