Benchmarking Meaning Representations in Neural Semantic Parsing

Jiaqi Guo | Qian Liu | Jian-Guang Lou | Zhenwen Li | Xueqing Liu | Tao Xie | Ting Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |