A Knowledge-driven Generative Model for Multi-implication Chinese Medical Procedure Entity Normalization

Jinghui Yan | Yining Wang | Lu Xiang | Yu Zhou | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |