DocBank: A Benchmark Dataset for Document Layout Analysis

Minghao Li | Yiheng Xu | Lei Cui | Shaohan Huang | Furu Wei | Zhoujun Li | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |