A Sentence Cloze Dataset for Chinese Machine Reading Comprehension

Yiming Cui | Ting Liu | Ziqing Yang | Zhipeng Chen | Wentao Ma | Wanxiang Che | Shijin Wang | Guoping Hu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |