Learning to Decouple Relations: Few-Shot Relation Classification with Entity-Guided Attention and Confusion-Aware Training

Yingyao Wang | Junwei Bao | Guangyi Liu | Youzheng Wu | Xiaodong He | Bowen Zhou | Tiejun Zhao |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |

Citations

URL

No Citations Yet