A Document-Level Neural Machine Translation Model with Dynamic Caching Guided by Theme-Rheme Information

Yiqi Tong | Jiangbin Zheng | Hongkang Zhu | Yidong Chen | Xiaodong Shi |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |