PEDNet: A Persona Enhanced Dual Alternating Learning Network for Conversational Response Generation

Bin Jiang | Wanyue Zhou | Jingxu Yang | Chao Yang | Shihan Wang | Liang Pang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |

Citations

URL