Dynamic Curriculum Learning for Low-Resource Neural Machine Translation

Chen Xu | Bojie Hu | Yufan Jiang | Kai Feng | Zeyang Wang | Shen Huang | Qi Ju | Tong Xiao | Jingbo Zhu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |