CoLAKE: Contextualized Language and Knowledge Embedding

Tianxiang Sun | Yunfan Shao | Xipeng Qiu | Qipeng Guo | Yaru Hu | Xuanjing Huang | Zheng Zhang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |