MedWriter: Knowledge-Aware Medical Text Generation

Youcheng Pan | Qingcai Chen | Weihua Peng | Xiaolong Wang | Baotian Hu | Xin Liu | Junying Chen | Wenxiu Zhou |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |

Citations

URL

No Citations Yet

Field Of Study