BIT’s system for the AutoSimTrans 2020

Minqin Li | Haodong Cheng | Yuanjie Wang | Sijia Zhang | Liting Wu | Yuhang Guo |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Seattle, Washington
Venue: ACL | AutoSimTrans | WS |