Modeling Discourse Structure for Document-level Neural Machine Translation

Junxuan Chen | Xiang Li | Jiarui Zhang | Chulun Zhou | Jianwei Cui | Bin Wang | Jinsong Su |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Seattle, Washington
Venue: ACL | AutoSimTrans | WS |