THUMT: An Open-Source Toolkit for Neural Machine Translation

Zhixing Tan | Jiacheng Zhang | Xuancheng Huang | Gang Chen | Shuo Wang | Maosong Sun | Huanbo Luan | Yang Liu |

Paper Details:

Month: October
Year: 2020
Location: Virtual
Venue: AMTA |