“The Boating Store Had Its Best Sail Ever”: Pronunciation-attentive Contextualized Pun Recognition

Yichao Zhou | Jyun-Yu Jiang | Jieyu Zhao | Kai-Wei Chang | Wei Wang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |