Mapping Natural Language Instructions to Mobile UI Action Sequences

Yang Li | Jiacong He | Xin Zhou | Yuan Zhang | Jason Baldridge |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |

Citations

URL