Rigid Formats Controlled Text Generation

Piji Li | Haisong Zhang | Xiaojiang Liu | Shuming Shi |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |