Improving Image Captioning with Better Use of Caption

Zhan Shi | Xu Zhou | Xipeng Qiu | Xiaodan Zhu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |