Explicit Semantic Decomposition for Definition Generation

Jiahuan Li | Yu Bao | Shujian Huang | Xinyu Dai | Jiajun CHEN |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |