KdConv: A Chinese Multi-domain Dialogue Dataset Towards Multi-turn Knowledge-driven Conversation

Hao Zhou | Chujie Zheng | Kaili Huang | Minlie Huang | Xiaoyan Zhu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |