Diversifying Dialogue Generation with Non-Conversational Text

Hui Su | Xiaoyu Shen | Sanqiang Zhao | Zhou Xiao | Pengwei Hu | randy zhong | Cheng Niu | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |