FLAT: Chinese NER Using Flat-Lattice Transformer

Xiaonan Li | Hang Yan | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |