Neighborhood Matching Network for Entity Alignment

Yuting Wu | Xiao Liu | Yansong Feng | Zheng Wang | Dongyan Zhao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |