LogicalFactChecker: Leveraging Logical Operations for Fact Checking with Graph Module Network

Wanjun Zhong | Duyu Tang | Zhangyin Feng | Nan Duan | Ming Zhou | Ming Gong | Linjun Shou | Daxin Jiang | Jiahai Wang | Jian Yin |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |

Citations

URL