FastBERT: a Self-distilling BERT with Adaptive Inference Time

Weijie Liu | Peng Zhou | Zhiruo Wang | Zhe Zhao | Haotang Deng | QI JU |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |