A Unified MRC Framework for Named Entity Recognition

Xiaoya Li | Jingrong Feng | Yuxian Meng | Qinghong Han | Fei Wu | Jiwei Li |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |