Towards Debiasing Sentence Representations

Paul Pu Liang | Irene Mengze Li | Emily Zheng | Yao Chong Lim | Ruslan Salakhutdinov | Louis-Philippe Morency |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |