Dice Loss for Data-imbalanced NLP Tasks

Xiaoya Li | Xiaofei Sun | Yuxian Meng | Junjun Liang | Fei Wu | Jiwei Li |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |