Graph-to-Tree Learning for Solving Math Word Problems

Jipeng Zhang | Lei Wang | Roy Ka-Wei Lee | Yi Bin | Yan Wang | Jie Shao | Ee-Peng Lim |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |