SimulSpeech: End-to-End Simultaneous Speech to Text Translation

Yi Ren | Jinglin Liu | Xu Tan | Chen Zhang | Tao QIN | Zhou Zhao | Tie-Yan Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |