Towards Holistic and Automatic Evaluation of Open-Domain Dialogue Generation

Bo Pang | Erik Nijkamp | Wenjuan Han | Linqi Zhou | Yixian Liu | Kewei Tu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |