Neural Topic Modeling with Bidirectional Adversarial Training

Rui Wang | Xuemeng Hu | Deyu Zhou | Yulan He | Yuxuan Xiong | Chenchen Ye | Haiyang Xu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |