Every Document Owns Its Structure: Inductive Text Classification via Graph Neural Networks

Yufeng Zhang | Xueli Yu | Zeyu Cui | Shu Wu | Zhongzhen Wen | Liang Wang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |