Relational Graph Attention Network for Aspect-based Sentiment Analysis

Kai Wang | Weizhou Shen | Yunyi Yang | Xiaojun Quan | Rui Wang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |