MOOCCube: A Large-scale Data Repository for NLP Applications in MOOCs

Jifan Yu | Gan Luo | Tong Xiao | Qingyang Zhong | Yuquan Wang | wenzheng feng | Junyi Luo | Chenyu Wang | Lei Hou | Juanzi Li | Zhiyuan Liu | Jie Tang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |