A Novel Graph-based Multi-modal Fusion Encoder for Neural Machine Translation

Yongjing Yin | Fandong Meng | Jinsong Su | Chulun Zhou | Zhengyuan Yang | Jie Zhou | Jiebo Luo |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |