How Does Selective Mechanism Improve Self-Attention Networks?

Xinwei Geng | Longyue Wang | Xing Wang | Bing Qin | Ting Liu | Zhaopeng Tu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |