A Study of Non-autoregressive Model for Sequence Generation

Yi Ren | Jinglin Liu | Xu Tan | Zhou Zhao | sheng zhao | Tie-Yan Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |