You Impress Me: Dialogue Generation via Mutual Persona Perception

Qian Liu | Yihong Chen | Bei Chen | Jian-Guang LOU | Zixuan Chen | Bin Zhou | Dongmei Zhang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |