EVIDENCEMINER: Textual Evidence Discovery for Life Sciences

Xuan Wang | Yingjun Guan | Weili Liu | Aabhas Chauhan | Enyi Jiang | Qi Li | David Liem | Dibakar Sigdel | John Caufield | Peipei Ping | Jiawei Han |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |