ConvLab-2: An Open-Source Toolkit for Building, Evaluating, and Diagnosing Dialogue Systems

Qi Zhu | Zheng Zhang | Yan Fang | Xiang Li | Ryuichi Takanobu | Jinchao Li | Baolin Peng | Jianfeng Gao | Xiaoyan Zhu | Minlie Huang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |

Citations

URL