Explaining Word Embeddings via Disentangled Representation

Keng-Te Liao | Cheng-Syuan Lee | Zhong-Yu Huang | Shou-de Lin |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Suzhou, China
Venue: AACL |