A General Framework for Adaptation of Neural Machine Translation to Simultaneous Translation

Yun Chen | Liangyou Li | Xin Jiang | Xiao Chen | Qun Liu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Suzhou, China
Venue: AACL |